Sap que es poden canviar els paràmetres de la centraleta del motor del seu vehicle? Canviant aquests paràmetres pot aconseguir més potència i menys consum.

Amb un instrumental especialitzat i modern, cap centraleta se’ns resisteix. Fem servir tecnologia per conèixer els paràmetres originals i després canviar-los per adaptar-nos a les teves necessitats.

La reprogramació de centraletes és útil per qualsevol vehícle i permet solucionar problemes amb l’ECU motor.

La potenciació del motor ens permet aconseguir uns millors resultats amb el nostre vehícle, més potència i prestacions.

Amb un anàlisi personalitzat podem aconseguir uns resultats òptims per reduir el consum del seu vehícle.