Revisió de bateria + neteja amb ozó de el vehicle gratuïta.